Rödsand Consulting Nordic är en konsultbyrå som grundades år 2018 i Vanda, Finland. Vi har verksamhet i norden och de baltiska länderna, där vi sköter företagsköp av små och medelstora företag. Vi erbjuder rekryteringstjänster och skräddarsydd säljcoaching.

Vi erbjuder en professionell kundupplevelse på ett trevligt sätt och med full genomskådbarhet.

Våra konsulter är kompetenta och erfarna specialister med erfarenhet på C/B nivå inom sin bransch.

För ytterligare information vänligen kontakta oss på contact@roedsand.com. Vi är i kontakt med er nästa arbetsdag.